11 maart Round #1 Zandvoort

11 maart Round #1 Zandvoort

09:00 - 17:00, Circuit

De eerste ronde vindt plaats op het Circuitpark Zandvoort tijdens het evenement AutoMaxx Streetpower.

INFORMATIE

Paddockreglement Circuitpark Zandvoort

Concept tijdschema

Ter plaatse, bij inschrijving/keuring, ontvang je de volgende zaken:

Klasse sticker (plak deze linksboven op de voorruit);

Stickerpakket; deurschild, raamschildje en raambanner

Driver en crew bandjes

Succes met de laatste voorbereidingen en we zien je graag op 19 maart op het Circuitpark Zandvoort.

Voor de laatste ontwikkelingen, volg ook onze Facebookpagina’s en websites: 

https://www.Timeattack.nl

https://www.facebook.com/timeattack.nl/ 

Tijdschema
Inschrijving en de technische keuring zal conform bijgevoegd tijdschema plaatsvinden op:

zaterdag 10 maart van 19 tot 20 uur

zondag van 7 tot 9 uur. 

Zorg er voor dat de auto race klaar wordt aangeboden bij de keuring en dat je, je racekleding en helm bij de hand hebt (indien van toepassing). Evenals bij het voorgaande evenement zullen we bij de keuring speciale aandacht hebben voor:

De plaatsing van de stickers;

De juiste bevestiging van de transponder, dit betekend dat de auto met de transponder bevestigd op de juiste plaats in de auto voor de keuring aangeboden moet worden.

Inschrijving en de keuring zal zowel op zaterdagavond als op zondag plaatsvinden in pitbox 24.
Op de laatste pagina van deze brief tref je het meest recente tijdschema aan. Kijk de avond van tevoren nog even online of er aanpassingen zijn in het tijdschema.

Geluid
Op Circuitpark Zandvoort is een dynamische geluidsmeting van toepassing. Dit betekent dat het geluid van je auto gemeten wordt op de baan. Het geluidsniveau wordt gereguleerd door gebruik te maken van een gemiddeld geluidsniveau voor de gehele dag. Om binnen dit gemiddelde te blijven is een maximaal geluidsniveau van 92db toegestaan.

Rode vlag situaties
We krijgen veel vragen hoe we als organisatie omgaan met het tijdschema bij rode vlag situaties. Omdat de gehele dag is gevuld met actie op de baan is nauwelijks extra tijd beschikbaar (ook rekeninghoudende met de vergunningen van het circuit) om sessie te verlengen. Wanneer er zich een rode vlag situatie voordoet is het aan de verantwoordelijke official om te bepalen of een sessie verlengt kan worden en zo niet of en op welke wijze de verloren tijd over de resterende sessies verdeeld zal worden. Vanwege de onze in lap, hot lap, out lap systeem heeft de finale altijd een hogere prioriteit boven de overige sessies.

Milieucontrole
Op het circuit geld een strenge naleving met betrekking tot de milieu regels, zoals de geluidsnormen en omgang met vloeistoffen. Ten aanzien van overschrijding van de geluidsnorm op het circuit je slechts 1 waarschuwing zult krijgen, bij een tweede overschrijding volgt directe diskwalificatie. Hou je aan de regelgeving, boetes zijn voor eigen rekening!

Content
Wij zijn altijd erg benieuwd wat er in de tussenliggende periode in de garages ontstaat en hebben hiervan ook al het nodige met jullie kunnen delen op onze Facebook pagina en website. Heb jij een interessant verhaal en/of foto’s omtrent je Time Attack auto/deelname, stuur het in en wij maken er een mooi artikel van! Sponsoren mogen genoemd worden. Insturen kan naar Timeattack@402automotive.com.

Overnachten
Overnachten op de paddock is mogelijk. Maar je kunt op zaterdag 18 maart pas vanaf 18 uur op de paddock terecht, overnachten kost €10,- per persoon.

Driverspaddock
De driverspaddock betreft het gebied direct gelegen achter de pitboxen, de Tarzanbocht. Iedereen moet hier staan dus zorg dat je, je auto en spullen tactisch neerzet, we delen de paddock met circa 60 deelnemers! Wees collegiaal.

Voor degene die met een truck/trailer komen, je kunt op de paddock:

Zondag tussen 7.30 en 8 uur

De paddock is met een truck/trailer bereikbaar via parking C (naast BMW driving experience Slotemakers).

Briefing
Het bijwonen van de briefing is verplicht. Je aanwezigheid wordt gecontroleerd middels een intekenlijst, waarop ieder deelnemer zijn handtekening moet zetten. Op het moment dat er geen handtekening VAN DE DESBETREFFENDE RIJDER (PERSOONLIJK) is gezet kan er niet deelgenomen worden. De briefing is zondag om 12 uur in pitbox 24 (waar ook de inschrijving/keuring is).

Onboard camera
Onboard camera’s zijn alleen toegestaan binnen in het rijderscompartiment, mits stevig aangebracht en niet direct in het gezichtsveld van de rijder!

Uitslagen
Uitslagen worden direct na de sessie geprint de locatie waar deze afgehaald kunnen worden zal nog kenbaar gemaakt worden.

Live Timing
Ook dit jaar wordt er weer voor live timing gezorgd dankzij TrackRecord & Sebastix.nl. Ga op je computer of smartphone naar de Time Attack website en klik op de knop ‘live timing’.

Mocht je vragen hebben kun je contact opnemen via Timeattack@402automotive.com.

Paddockreglement Circuitpark Zandvoort

Milieu richtlijnen 

Gas

Gasflessen moeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn.

Gasflessen mogen niet in de nabijheid staan van brandbare stoffen.

Een gasflesbatterij mag ten hoogste uit vijf flessen bestaan.

Gasflessen mogen niet in de open buitenlucht staan.

Brandbare vloeistoffen

Benzine- en oliekannen moeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn.

Benzine- en oliekannen moeten in een lekbak staan waarin de inhoud van de kannen opgevangen kan worden bij lekkage.

Benzine- en oliekannen mogen niet in ruimtes staan waar publiek kan komen.

Benzine- en oliekannen mogen niet buiten staan.

Op opslagvaten voor vloeistoffen moet goed vermeld staan welke vloeistof in het vat zit.

Tanken

Bij het bijtanken van de auto dient er altijd een groot lekzeil onder de auto en de tankvoorziening te liggen.

Het overgieten van vloeistoffen mag alleen gebeuren in een lekbak.

Tanken mag alleen in de nabijheid van twee brandblussers en door een persoon met brandwerende kleding!!

Nooit in de pitlane tanken. Altijd achter de pibox onder de genoemde voorwaarden.

Water

Al het afvalwater moet in een put worden geloosd en mag absoluut niet op de paddock geloosd worden.

Op de paddock mogen geen voertuigen en andere objecten worden gewassen.

Vuil

Al het vuil dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

Olieresten dienen apart te worden verzameld in de daarvoor bestemde oliebakken. Er mogen absoluut geen vaten olie op de paddock worden achtergelaten. 

Brandweer eisen:

Parkeren

Er dient te allen tijde geparkeerd te worden binnen de witte lijnen op de paddock. 

Uitgangen van verblijfplaatsen dienen altijd vrij te zijn van voertuigen of andere obstakels.

Voor de trappen van de Vip galerij mogen geen brommers, auto’s of andere objecten worden geplaatst.

Paddock:

Verkeer

De maximale snelheid voor alle voertuigen op de paddock is stapvoets.

De minimale leeftijd van bestuurders van voertuigen is16.

Asfalt

Er mogen geen gaten of sleuven worden aangebracht in het asfalt. 

Pitboxen

Na vertrek dient de pitbox weer schoon en stickervrij te worden opgeleverd. Bij overtreding wordt er geen borg terugbetaald en toegebrachte schade wordt op de huurder verhaald!

Flyeren

Het is verboden om te flyeren zonder toestemming van 402Automotive.com.

Overtredingen:

Alle overtredingen met eventueel daaruit voortvloeiende boetes zullen één op één doorbelast worden aan de overtreder!


Tijdschema (onder voorbehoud)

De organisatie heeft het recht, om onder voorbehoud van aantal inschrijvers, het sommige sessies te combineren.

Zaterdag 18 maart
18.00 20.00 Inschrijving en keuring in pitbox 24

Zondag 19 maart
10.00 11.30 Inschrijving en keuring in pitbox 24

12.00 Rijdersbriefing (verplicht) Time Attack in pitbox 24

12.30 Rijdersbriefing (verplicht) Track Time sessie 1 in pitbox 24

9:00 - 13:00      Dragrace incl finale(s)    Quartermile

13:00 - 13:20    Pauze programma

13:20 - 13:40    Track Time sessie 1

13:40 - 15:10    Free Practice  Club & Pro

15:15 - 15:45    Free Practice  Super Pro & Supercars

14:50 - 15:10    Warm Up Club & Pro                                    

15:15 - 15:35    Warm Up Super Pro & Supercars

15:40 - 16:00    Track time sessie 2

16:00 - 16:20    Qualification Club

16:25 - 16:45    Qualification Pro

16:50 - 17:10    Qualification Super Pro & Supercars

17:15 - 17:30    Final, outlap, hotlap, inlap Club

17:30 - 17:45    Final, outlap, hotlap, inlap Pro 

17:45 - 18:00    Final, outlap, hotlap, inlap Super Pro & Supercars

18:15 - 18:30    Prijsuitreiking(en)                 

NAAR DE SITE VAN AUTOMAXX STREETPOWER